Arbeta som chef inom IT och nätverk

Att arbeta som IT-chef är ett framtidsyrke. Behovet av personal inom IT-sektorn ökar ständigt, och det finns ett särskilt stort behov av nätverksadministratörer, säkerhetsexperter och supporttekniker. Som chef med kompetens inom dessa områden har du en ljus framtid och kan se fram emot en god löneutveckling.

Behovet av chefer är stort inom HR eller ”Human Resources”, där HR-chefen ansvarar för arbetsgivarens personalresurser och sköter deras kompetensutveckling. Hos Brightmill går det att hitta en kompetent interim hr chef när behovet uppstår. Här finns seniora interimschefer som har stor vana vid att agera ledning för en organisation inom HR. IT-branschen har ett stort antal kandidater som är HR-chefer. Här finns det alltid utrymme för personer som kan jobba strukturerat och resultatorienterat.

Personliga egenskaper som IT-chef

För att kunna arbeta som IT-chef är det viktigt att vara serviceorienterad, bra på att driva förändring och att ha en strategisk inställning till jobbet. Du behöver kunna motivera och agera ledare för din omgivning, samt effektivt driva kompetensutveckling för dina anställda. Som IT-chef är du ofta ansvarig för projekt och är länken mellan olika avdelningar på företaget eller på den större organisationen du arbetar för. Du utvärderar och följer upp verksamheten kontinuerligt för att nå uppsatta mål.

Chief Information Officer

En IT-chef kallas ofta också för ”Chief Information Officer” eller CIO. Som CIO har du ansvar för hela eller delar av IT-organisationen. Du behöver förstå bolagets affärer och vart verksamheten syftar, så att du kan översätta de behov företaget står inför till tydliga lösningar och ha kapacitet att fatta bra beslut. Du behöver inte bara ha bra koll på tekniken inom exempelvis nätverk eller programmering, utan också förstå hur människor och affärsverksamheter fungerar.

Det är idag vanligt att större organisationer använder äldre teknik inom IT eller nätverk, därför måste du som CIO parera ”legacy” (äldre teknik) med innovation och ny implementation. Det är en stor fördel om du har förmågan att engagera de anställda och har goda ledaregenskaper, eftersom du behöver driva förändringar i verksamheten. Som CIO är du ofta medlem i företagets ledning. Du kan arbeta med IT-arkitektur, IT-strategi, projekt, styrning och outsourcing. Du kan också ha tydligt personalansvar, till exempel som interim HR-chef. Sammanfattningsvis behöver du kunna arbeta med att fatta beslut på en hög nivå och översätta behoven hos din organisation till olika lösningar. Dessa driver du sedan igenom och genomför implementationer i praktiken.

Framtiden för CIO:s och HR-chefer ser mycket lovande ut. Många företag har förändrats i och med att IT-organisationen blivit en central del av verksamheten, jämfört med tidigare då de ofta fungerade mer som en stödfunktion. Du behöver som chef arbeta med att möta de krav på förnyelse som kommer från omvärlden och stötta företaget i dess förändringsresa, där höjda krav på IT-säkerhet och nya regler och lagar måste efterlevas. När du arbetar som CIO kan du förvänta dig en lön på mellan 50 000 till 80 000 kronor per månad, baserat på din kompetens och erfarenhet.

Leave a Reply