Logistik – en del av infrastrukturen

Infrastruktur – det vill säga förekomsten av framförallt järnvägar och vägar – är en förutsättning för att logistikbranschen ska kunna existera och bedriva sin verksamhet. Samtidigt kan logistiken sägas vara en del av infrastrukturen, då de system som finns för transport av varor ofta räknas till de ”nödvändiga stödjande strukturer och mekanismer” som ett samhälle behöver för att fungera. De två, infrastruktur och logistik, är med andra ord beroende av varandra.

Logistik är en bred term, som omfattar hur man leder och kontrollerar materialflöden i samhället och alla delar av den processen. Logistik kan med andra ord innebära allt från lagerhållning till transport och planering av transport. En del av en logistikers arbete är nämligen att se till att transporten av gods från punkt A till punkt B sker under så kostnadseffektiva omständigheter som möjligt, samtidigt som de kunder som logistikföretaget har kontakt med upplever en så bra service som möjligt.800px-Allentown_Project_042

Behovet av en tjänst och ett kunskapsämne helt tillägnat transport av varor och gods tros ha en mer än hundraårig historia, då den första personen som instiftade en liknande tjänst sägs vara Napoleon. Han insåg detta behov under en av sina militära kampanjer, då han behövde frakta drivmedel, mat och ammunition till de olika fronterna. Under 1800-talet instiftade han därför tjänsten ”Général de Logistique”.  Idag är logistiker ett vedertaget yrke, som majoriteten av alla företag som har produktion eller transport som en del av sin verksamhet anlitar, då en logistikers arbete i grunden handlar om att förbättra lönsamheten inom dessa två grenar av verksamheten.

Idag finns även flera grenar inom logistik, till exempel produktionslogistik och tredjepartslogistik, men den huvudsakliga formen av logistik är fortfarande den ursprungliga, det vill säga transportlogistik. De vanligaste transportmedlen idag är lastbil, järnväg, båt och flyg, men i vissa uppräkningar räknar man även pipelines som det ”femte transportsättet”.

Som enskild medborgare eller företagare behöver man dock sällan reflektera över dessa övergripande samhällsaspekter av logistiken. Den kontakt man som människa har med logistikbranschen brukar sträcka sig till att man behöver frakta varor, kontaktar ett fraktbolag och får varorna levererade. Om man vill ordna med billig frakt kan man till exempel gå in på Fraktus.se. Det är dock tack vare infrastrukturens och logistikens ömsesidiga relation som detta är möjligt.

Leave a Reply