Nätverk och infrastruktur

Dessa två ord hörs ganska ofta nu för tiden.

Kanske kan det skapa förvirring – vad är infrastruktur? Vad menas med nätverk?

Båda dessa ord kan användas i flera olika sammanhang.

Nätverk

Ett nätverk kan vara en grupp människor som har samma intressen och ”nätverkar” med varandra. Men oftast när man säger ordet nätverk så syftar man på ett nätverk som levererar internet till och från någon form av samlingspunkt för internet där signalerna samlas och sprids vidare.

Från punkt till punkt skickas meddelanden med hjälp av adresser som finns utan att synas för oss lekmäns ögon. Alla dessa nätverk och samlingspunkter – vi kan kalla dem hubbar – skapar tillsammans en infrastruktur.

Infrastruktur

Ordet infrastruktur används också i sammanhanget trafik. Då menas vägar och transportmöjligheter för oss människor och för varor. Även för el- och avloppssystem talar man om infrastruktur.

Man kan säga att det är en grundläggande struktur, oavsett inom vilket område man generellt menar med infrastruktur.

Det har tagits beslut om att samtliga hushåll i Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband.

För att stödja det finns ett digitaliseringsråd som har undersökt hur och när detta kan göras. Deras utredning och annat finns här och nämner en hel del möjligheter men också utmaningar med utbyggnad av digital infrastruktur. Som exempel nämns att det är dyrt att dra fiber till glesbygden där husen ligger glest och långt ifrån varandra.

I Sverige finns en god infrastruktur inom alla områden.

Det område som bedöms ha störst utestående behov av utbyggnad är just infrastrukturen inom internet. Den kallas också för digital infrastruktur.

Vi kan se det som en möjlighet för hushåll och företag att ha tillgång till nätverk, som i sin tur ger tillgång till internet.

Tanken är dock att alla ska få samma möjlighet att använda internet, då detta är att betrakta som en demokratisk nödvändighet, eftersom mer och mer av våra dagliga behov underlättas av internet.

Leave a Reply