Nätverk och infrastruktur – vad är det?

I samband med att vi började använda datorer och internet så skapades också ett behov av ordning och reda i den elektroniska världen.

Med lite stapplande steg i början och olika modeller och teorier har vi idag skaffat standarder för hur ett nätverk ska sättas upp.

Ett nätverk uppstår då fler än en dator använder samma IP-adress. En IP-adress är att jämföra med ett hem där det finns en router.

Om du hemma alltså har en egen dator och ditt barn har en annan dator, så kan man kalla det för att ni har ett hemmanätverk.

I ditt nätverk har du kanske inte så många olika kopplingar mot internet, men du har ändå kanske en bank som du kommunicerar med och några sociala medier. Kommunikation med dessa applikationer kan man säga ingår i den infrastruktur som ditt hemmanätverk har.

I företagsvärlden är infrastrukturen dock väldigt mycket större och mer komplicerad, då företag ofta skickar och tar emot filer av olika slag som konverteras in i det egna systemet.

Typiskt så kan det handla om tidrapportering från personalen som görs med mobiltelefonen i en så kallad app, och då personalen säger ”klar” i appen så skickas en fil in i ett lönesystem eller någon granskningsfunktion.

Sedan skapas lön till personalen med hjälp av den fil som kom från mobiltelefonen.

Lite mer info om hur det kan tänkas se ut hittar du här, och även om denna artikel inte är ny så får du en uppfattning.

I ett nätverk, som del av infrastrukturen, kan man säga att all kommunikation, både internt inom företaget och externt, utanför företaget ingår. Säkerheten är ofta större för extern kommunikation – där finns ofta lösenord och fördefinierade avsändare som krävs för att filer ska läsas in, medan den interna säkerheten ibland läggs på en lägre nivå.

Alla filers kommunikation övervakas ofta med hjälp av ett schema där tiderna behöver stämma för att kommunikationen ska fungera. Det finns olika metoder för detta och utvecklingen går fort så detta är inte hugget i sten.

Leave a Reply