Väg- och vattenbyggnad

När man talar om väg- och vattenbyggnad avser man oftast all form av konstruktion av järnvägar, vägar, broar, hamnar och andra liknande anläggningar. Termen används ofta för att skilja infrastrukturbyggen från exempelvis vanliga husbyggen. Väg- och vattenbyggnad kan också användas för att avse alla former av utbildning till civilingenjör med bygginriktning i Sverige – det är nämligen den traditionella beteckningen på detta tekniska område. Ibland används också den mer utförliga termen väg- och vattenbyggnadsteknik.

Ett flertal lärosäten i Sverige erbjuder denna utbildning.  Ett av dessa är Chalmers tekniska högskola, där motsvarande utbildning har fått namnet Samhällsbyggnadsteknik. Det är en utbildning på 300 högskolepoäng, vilket innebär att den är fem år lång. Inom denna utbildning fokuserar man dock inte bara på väg- och vattenbyggnad, utan på hur man konstruerar ett uthålligt samhälle som helhet. Det innebär att man inte bara tittar på de tekniska aspekterna av ett samhälle, utan också de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna (det sistnämnda dock i mindre utsträckning). Under utbildningens två första år läser alla studenter samma kurser, men från och med det tredje året kan studenterna välja att rikta in sig på ett av följande områden: byggnader och anläggningskonstruktioner, infrastruktur och anläggning, projekt- och produktionsledning eller förberedelse för generellt masterprogram med samhällsbyggnadsteknisk bas.life-863180_960_720

Förutom på Chalmers kan man också läsa liknande utbildningar vid Luleå tekniska universitet och Lunds tekniska högskola (vid Lunds universitet). Det finns också en snarlik utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där man inom civilingenjörsutbildningen med namnet Samhällsbyggnad kan välja att inrikta sig på byggnadsteknik. Det har tidigare funnits ett civilingenjörsprogram på Mälardalens högskola med inriktning på samhällsteknik, men detta började avvecklas under 2013 och är numera nedlagt.

Trots att det alltså finns många möjligheter att utbilda sig till civilingenjör i Sverige, är det inte en bana man ska välja lättvindigt. Det är nämligen en krävande utbildning som man måste vara helt dedikerad till för att lyckas. Om man trots det väljer att anta utmaningen kan det vara bra att se till att man har vissa komforter i hemmet för att slappna av mellan tentor och föreläsningar, till exempel ett badkar och en skön säng. Du hittar badkar som passar alla former av boende, även studentlägenheter, på buildor.se.

Leave a Reply