Installera nytt nätverk och infrastruktur

Om ditt företag sitter på ett gammalt nätverk som går ned med jämna mellanrum, är långsamt och i övrigt har olika begränsningar så kommer det att påverka personalens effektivitet markant. Idag så krävs det att ett företag har en bra infrastruktur så att personalen kan arbeta effektivt och därmed göra företaget än mer lönsamt samtidigt som kostnaderna för IT minskar.

Om du planerar att installera ett nytt nätverk för att bygga en effektivare IT-infrastruktur så behöver du planera noggrant. Har du inte kunskapen så är det viktigt att ta in en konsult som har kunskapen så att allt blir rätt, för annars är risken att det kommer att bli bromsklossar i infrastrukturen. Att installera ett nytt nätverk och bygga upp en ny IT-struktur kan vara kostsamt, även om investeringen kommer att betala sig på sikt. Då kan det vara bra att kunna erhålla ett företagslån hos finansbolaget qred.com/se/ för att klara investeringen.

Att installera ett nytt nätverk

Som tidigare nämnts så är det viktigt att planera ett nytt nätverk. Dels så behöver du uppskatta vilken hastighet som du behöver ha för nätverket, och då främst den anslutning som sammankopplar internet med nätverket. Idag kan du abonnera på internetanslutningar på 100 Mbit/s till en låg kostnad, så det finns inga skäl att snåla med hastigheten för internet. Du bör också planera för uttag i de rum som du vill kunna koppla upp dig från. Fasta datorer bör ha en fast internetanslutning, med kabel, medan bärbara datorer och mobila enheter ska kunna använda ett trådlöst nätverk.

Efter att nätverket är installerat så krävs det att du lägger 100 procent på nätverkets säkerhet. Du behöver använda en bra brandvägg som omöjliggör att obehöriga kan ta sig in och använda företagets nätverk. Det bör också vara maximal säkerhet för routrar och servrar så att du inte får in trojaner eller andra virus. Se till att alla datorer har ett bra antivirusprogram och att användarna inte har full behörighet utan endast vanliga användarrättigheter då de använder nätverket.

Effektivare arbete med en bra IT-infrastruktur

Med en bra IT-infrastruktur så kan det också vara värt att kontrollera de IT-system som företaget använder. Kanske finns det onödiga IT-system som innehåller data som finns i andra IT-system, kanske något IT-system behöver uppdateras för att bli mer effektivt. Se också över om det går att integrera olika system med varandra för att slippa dubbelarbete.

Det är också viktigt att personalen kan komma åt företagets IT-system då de är ute på arbete. Framför allt så är det effektivt att personalen kan rapportera in avklarade uppdrag direkt och att de kan ta del av nya arbeten ute på fältet. Det är också bra att personalens privata administration som tidrapportering, uppdragsberättelse och annan rapportering kan ske då personalen är ute från kontoret.

Leave a Reply