Fedex

Fedex är ett av världens största logistikföretag, som omsätter knappt 35 miljoner euro om året. En stor del av den omsättningen kommer från e-handel, då Fedex levererar varor som privatpersoner och företag beställt från e-butiker som Byggmax.se. För många är Fedex framförallt förknippat med filmen Castaway, där företaget spelar en central roll (huvudkaraktären är anställd på Fedex), men för de flesta i USA (där företaget är baserat) är Fedex helt enkelt en del av deras vardag. För dessa människor är Fedex kanske snarare känt för att de lovar leverans över natten, eller för att de var först med att skapa ett system för att spåra paket, så att man kan få realtidsinformation om var paketet befinner sig. Detta är en funktion som numera används av de flesta logistikföretag över hela världen.fedexgroundtruck

Fedex kan egentligen sägas ha bildats år 1997, eftersom det var först då som Fedex genom att slå ihop sig med flera andra företag började erbjuda andra tjänster än bara expressleverans. Långt innan Fedex Corporation bildades fanns dock Federal Express, och det är där företagets verkliga historia börjar. Detta företag grundades 1971, och tog sin början med en idé som Yale-studenten Fred Smith utvecklade. För en av hans kurser på universitetet skrev Smith en uppsats där han argumenterade för att tid är mer värdefull än någonsin i dagens samhälle. Han menade att en allt större efterfrågan fanns på masstillverkad elektronik, men att försäljningen hindrades av att företagen hade logistiska problem med att leverera varorna. Smith ansåg att det enda sättet att få ut varorna i rimlig tid till kunderna var genom flygtransport, men han menade samtidigt att det amerikanska systemet för flygtransport var så ineffektivt och regelstyrt att det aldrig skulle vara möjligt att leverera varorna i tid på det sättet. Hans förslag till lösning var att en enda aktör skulle vara ansvarig för alla steg i leveransprocessen, från lastbilen som hämtar upp varan och kör den till flygplatsen till flygplanet som fraktar varorna, till budbilen som slutligen levererar varan.

Enligt vissa källor fick Smith bara ett ”C” för sin uppsats, men det fick honom inte att misströsta, och snart hade hans idé blivit verklighet i form av Federal Express.

Leave a Reply