Postnord


För cirka 400 år sedan, under 1600-talet, krävdes en sju dagar lång, mödosam resa för att kunna leverera ett brev till Göteborg, skickat från Stockholm. Idag ser del hela onekligen lite annorlunda ut. Emedan vi fortfarande strävar efter förbättringar och kommunikativ effektivitet kan man ändå konstatera att det hela har utvecklats en lång bit på vägen.

Postnord är ett av de största och mest väletablerade postbolagen i Sverige och även i Norden. Företaget grundades 2009 genom en sammanslagning av Posten Danmark och Svenska Posten. Under de första tre åren i bruk kallades företaget för Posten Nord men bytte sedan officiellt namn till Postnord under 2011. Koncernen, som till 60 % ägs av svenska staten och 40% av danska staten, har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm.

Tjänsterna som tillhandahålls av Postnord cirkulerar kring leverans av diverse post i form av brev och paket. På företagets egen hemsida kan man läsa att deras huvudsakliga värderingar bygger på att utföra och leverera sina tjänster på rätt plats och under rätt tid. De anser sig själva som en ytterst professionell koncern och affärspartner till alla sina kunder genom att hjälpa dessa lösa logistiska och kommunikativa utmaningar. De är ett socialt ansvarstagande företag som värnar om miljön och jobbar aktivt för att minska den påverkan som föds ur verksamheten.

Sedan företagets begynnelse har dess utvecklingskurva konstant stigit och Postnord omsätter i dagsläget kring 40 miljarder kronor per år. Deras tjänster utgörs av ett brett sortiment som underlättar vardagen för både privatpersoner och företag. Vare sig du ska skicka viktiga bokföringsdokument till din revisor, julkort som ska fram i tid eller flytta till England, Postnord tillhandahåller den kommunikativa assistans du behöver.

Leave a Reply